Blog

Wat is een beschoeiing?

08/06/2019

Bij grote hoogteverschillen, bijvoorbeeld in een bouwput, zijn beschoeiingen absoluut noodzakelijk. Maar waarvoor dient dit? En wat zijn de verschillende beschoeiingsmethoden? In dit artikel leggen we alles kort en bondig uit.

Waarvoor dient een beschoeiing?

Beschoeiingen zijn verstevigde wanden om hoogteverschillen op te vangen. Deze constructie heeft twee functies:

Grondverzakkingen voorkomen

Water tegenhouden

De wanden van een bouwput zijn meestal enkele meters hoog. Hierdoor ontstaat er kans op grondverzakkingen. Dat brengt niet alleen de veiligheid van de bouwvakkers in gevaar, ook voor de omgeving kan een verzakking rampzalige gevolgen hebben. Dankzij een beschoeiing blijft alles op zijn plaats.

Daarnaast hebben beschoeiingen een waterkerende functie. Zonder deze beschermende constructie zou de bouwput vollopen met grondwater. In combinatie met pompen blijft alles droog.

Soorten beschoeiingen

Er bestaan verschillende soorten beschoeiingen. De meest gebruikte zijn:

Berlijnse wanden: bestaan uit verticale weerstandselementen (palen of stalen profielen) met daartussen een beschoeiing in hout, beton of staalplaten.

Palenwanden: bij deze techniek wordt een keermuur gemaakt door middel van palen. Die kunnen elkaar raken (tangens) of snijden (secans).

Soil mix: deze keerwand bestaat uit een mix van de plaatselijke grond met een bindmiddel.

De gekozen beschoeiingstechniek hangt af van de technische eisen (bv. het verticaal draagvermogen) en de omgeving (bv. de aanwezigheid van grondwater).

Onderschoeiing

In sommige gevallen moeten bestaande funderingen verdiept worden door een verdere uitgraving van de funderingslaag. Dit kan door middel van een onderschoeiing.

Hierbij wordt de grond onder bestaande funderingen laagsgewijs weggegraven. Ondertussen komt er een beschoeiing rond de omtrek van de put. Is de gewenste diepte bereikt? Dan wordt er een nieuw funderingselement gegoten.