Blog

Uitdagingen bij utiliteitsbouw

03/05/2019

Utiliteitsbouw bevat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Denk bijvoorbeeld aan kantoren, fabrieken, scholen, winkels, ziekenhuizen, bioscopen, enz.

In tegenstelling tot de bouw van particuliere woningen, brengt utiliteitsbouw enkele uitdagingen met zich mee. Een overzichtje:

Complexe planning

Leveranciers van bouwmaterialen hebben vaak verschillende producten in voorraad. Handig als je een huis bouwt. Maar bij utiliteitsbouw gaat het om veel grotere hoeveelheden. Een goede planning is cruciaal om de juiste bouwmaterialen op het juiste moment ter plaatse te krijgen.

Coördinatie onderaannemers

Meestal zijn er verschillende onderaannemers aanwezig. Onderling overleg is dan absoluut noodzakelijk. Want sommige werkzaamheden moeten op elkaar afgestemd worden. Een slechte communicatie zorgt voor vertragingen en onnodige kosten.

Specifieke voorwaarden

Openbare gebouwen moeten dikwijls aan specifieke eisen voldoen op het vlak van toegankelijkheid, materiaalgebruik, brandweerstand, energieverbruik, enz. Dat maakt utiliteitsbouw complexer dan het al is. Net daarom neemt de opmaak en goedkeuring van de bouwvergunning zoveel tijd in beslag.

Toekomstgericht

Een woning blijft meestal vele jaren hetzelfde – buiten enkele kleine aanpassingen en renovaties. Bij utiliteitsbouw is er een kans op grotere aanpassingen. Zoals een fabriek die uitbreidt. Of een school die een extra verdieping krijgt. Tijdens de ontwerpfase moet men al rekening houden met deze mogelijkheden. Ook andere aanpassingen, bijvoorbeeld een uitbreiding van het interne netwerk, moeten snel en eenvoudig realiseerbaar zijn. Utiliteitsbouw vraagt dus een andere aanpak dan woningbouw.

Timing

Time is money. Bedrijven weten dat als geen ander. Daarom is er bij utiliteitsbouw altijd een enorme tijdsdruk. Want vertragingen kosten geld. Dit toont opnieuw aan dat een doordachte planning en coördinatie cruciaal zijn.